Skogsbruk

Skogen utgör en viktig del i företaget och där läggs mycket tid under vintersäsongen. Vi bedriver ett aktivt skogsbruk där många skogliga åtgärder utförs med egen skördar- och skotarresurs.

Vår skogsmark är skiftande med allt från bördiga granmarker till torra tallmarker. Vi bedriver även restaurering av gamla ängsmarker som nu betas av våra hereford.

Det finns ett rikt djurliv med god tillgång på till exempel älg, rådjur och numera även vildsvin.

Ved

Vi säljer barr-, löv- och ren björkved. 3 meterslängder eller kapat.
Transport kan ordnas. Ved finns i lager året om.
Pris per m3 t (travat mått) eller m3 s (stjälpt mått)

Kontakta oss

Verksamheten bedrivs i Åsarp och Trädet som är belägna mellan Falköping och Ulricehamn.

Intresserad av renrasig Hereford?
Behöver du hjälp med att pressa balar?
Söker du boende?

Kontakta oss